บทความ - ขั้นตอนลงทะเบียนเมื่...

image

By MoneyGuru.co.th July 06, 2021

สำหรับพี่น้องชาว กรุงเทพมหานคร ท่านที่เวลานี้ได้รับเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่ทราบช่องทางติดต่อหรือ โทรศัพท์ไปที่เบอร์ 1668 1330 แต่ไม่สามารถโทรติดต่อได้ ดังนั้นวันนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางนั้นคือ ลงทะเบียน ผ่าน @bkkcovid19connect ที่รัฐแจ้งว่าจะตอบกลับใน 1 ชม. ท่านที่สนใจไปดู ขั้นตอนลงทะเบียนเมื่อเราติดโควิด19 ในพื้นที่ กทม.เพื่อเรียกหน่วยงานนำไปรักษาในโรงพยาบาล  ผ่าน Line โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง