บทความ - รวมมาตรการพักชำระหนี...

image

By MoneyGuru.co.th July 07, 2021

มาดู มาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้าโดยวันนี้เราได้ รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกรกฎาคม 64 เพื่อช่วยลดภาระช่วง โควิด-19 ในเวลานี

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น