บทความ - วิธีลงทะเบียนจองฉีดว...

image

By MoneyGuru.co.th July 11, 2021

สำหรับท่านที่ต้องการ วัคซีนทางเลือกวันนี้ทาง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา  โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้…

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น