บทความ - วิธีรับเงินเยียวยากล...

image

By MoneyGuru.co.th July 13, 2021

สำหรับท่านไหนที่เป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของ ศบค. ฉบับล่าสุด จำเป็นต้องหยุดงานไม่มีรายได้และไม่สามารถไปรับเงินเยียวยาได้เพราะว่าเป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม วันนี้ครม.มีมติเยียวยาแรงงานครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม โดยแนวทาง วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบเพื่อรับเงิน 2500 บาท สำหรับลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม มีขั้นต่อดังต่อไปนี้

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง