บทความ - วิธีรับเงินเยียวยากล...

image

By MoneyGuru.co.th July 13, 2021

สำหรับท่านไหนที่เป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของ ศบค. ฉบับล่าสุด จำเป็นต้องหยุดงานไม่มีรายได้และไม่สามารถไปรับเงินเยียวยาได้เพราะว่าเป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม วันนี้ครม.มีมติเยียวยาแรงงานครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม โดยแนวทาง วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบเพื่อรับเงิน 2500 บาท สำหรับลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม มีขั้นต่อดังต่อไปนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น