บทความ - วิธีขึ้นทะเบียนรับเง...

image

By MoneyGuru.co.th July 14, 2021

สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ นอกระบบประกันสังคมที่ต้องการรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากผลกระทบวิกฤติไวรัสโควิด-19 จากกระทรวงการคลัง วันนี้เรามาดู วิธีขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยา 5000 บาท กลุ่มฟรีแลนซ์และกลุ่มอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้า  จากกระทรวงการคลังโดยมีวิธีดังนี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น