บทความ - ที่พักมาตรฐาน SHA Plus กับ K...

image

By MoneyGuru.co.th July 15, 2021

เตรียมพร้อมหลังฉีดวัคซีนเพื่อท่องเที่ยวกันอีกครั้ง เมื่อ KTC WORLD มอบสิทธิพิเศษ แลกคะแนนบัตร KTC FOREVER ให้ผู้ถือบัตรเลือก บิน – พัก – ขับ เที่ยวทั่วไทย ในราคาที่คุ้มกว่าที่ไหนๆ แถมยังเสาะหาแหล่ง ที่พักมาตรฐาน SHA Plus มามอบให้คุณเป็นทางเลือกว่าจะเที่ยวทั่วไทยได้สบายใจขึ้น เนื่องจากตรารับรองนี้ แต่ละโรงแรมหรือที่พักจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 และเป็นเครื่องหมายที่รับประกันว่า พนักงานมากกว่า 70% ที่ให้บริการ ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง