บทความ - จองซื้อวัคซีนทางเลือ...

image

By MoneyGuru.co.th July 31, 2021

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวัคซีนทางเลือกเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวจากเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะตั้งใจให้เป็นเข็มแรก หรือฉีดกระตุ้นภูมิ เข็ม 3 ก็ดี รู้กันหรือยังว่า หาก จองซื้อวัคซีนทางเลือกกับบัตร KTC วันนี้ สามารถแลกรับเครดิตเงินได้ 300 บาท

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง