บทความ - ช้อปผ่านบัตรเครดิตซิ...

image

By MoneyGuru.co.th August 04, 2021

เรียกว่าโปรโมชั่นดีๆ มีให้เห็นตลอดปีจริงๆ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เมื่อ ช้อปผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่บีทูเอส แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรฯ 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเท่ายอดซื้อ

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง