บทความ - วิธีจ่ายเงินสมทบประก...

image

By MoneyGuru.co.th August 07, 2021

สำหรับท่านที่เป็นแรงงานอิสระตามกฎหมายมาตรา 40 เวลานี้สำนักงานประกันสังคมเตือนให้ท่านรีบจ่ายเงินงวดแรก ภายใน 10 ส.ค.นี้ ท่านที่ยังไม่ได้ทำสามารถดู วิธีจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เพื่อรับเงินเยียวยา 5000 บาท มาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้า ก่อนอดรับเงิน 5000 บาท

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง