บทความ - วิธีเช็กสิทธิรับเงิน...

image

By MoneyGuru.co.th August 10, 2021

สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่เวลานี้ยังไม่ได้รับเงินเวลานี้ท่านสามารถเช็กสิทธิรับเงินเยียวยานายจ้างได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนกรณีนายจ้างที่ยังไม่ลงทะเบียนสามารถดู วิธีเช็กสิทธิรับเงินเยียวยานายจ้างมาตรา 33 รับสูงสุด 6 แสนบาท ตามรายละเอียดต่อไปนี้…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง