บทความ - วิธียื่นทบทวนสิทธิรั...

image

By MoneyGuru.co.th August 10, 2021

สำหรับกลุ่ม ลูกจ้างมาตรา และนายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กิจการ 13 จังหวัด ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ท่านสามารถยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ ขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา ได้ภายใน 1 ตุลาคมนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธียื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาม.33 เพื่อรับเงินสูงสุด1หมื่นบาทกรณีไม่ได้รับสิทธิ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง