บทความ - วิธีตรวจสอบสิทธิรับเ...

image

By MoneyGuru.co.th August 13, 2021

สำหรับประกันตนมาตรา 39 และ 40 ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด วันนี้ทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้เปิดให้ท่านผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 5000 บาท สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ได้แล้ว โดยท่านที่สนใจสามารถไปดู วิธีตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยารับเงินเยียวยา มาตรา 39 และ 40 รับเงินเยียวยา 5000 บาท กลุ่มอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้า ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง