บทความ - เช็กตัวเองก่อนขอสินเ...

image

By MoneyGuru.co.th August 13, 2021

มา เช็กตัวเองก่อนขอสินเชื่อ หากยังมีสิ่งเหล่านี้ขอสินเชื่อยังก็ไม่ผ่าน   หลายคนเคยยื่นขอสินเชื่อแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัติ จึงเกิดเป็นข้อข้องใจ ว่าเหตุใดกัน ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน เราทำอะไรผิดไปงั้นหรือ บทความนี้จึงจะขอรวบรวมเหตุผลควรรู้ไว้ ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง