บทความ - ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิ...

image

By MoneyGuru.co.th August 16, 2021

เคยมีหลายคนสงสัยว่าถ้าไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิต อาจถึงขั้นถูกยึดบ้านได้ ประเด็นนี้จะจริงหรือไม่จริง? ชวนหาคำตอบกับ คลินิกแก้หนี้ by Sam จะได้เป็นข้อเตือนใจให้คนที่คิดกำลังจะเบี้ยวการชำระหนี้ว่า ถ้า ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิต จะเกิดอะไรขึ้น

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง