ตอนนี้ค้างค่างวดรถ 1 เดือน กำลังเข้าเดือนที่ 2 ถ้าจ่ายไปก่อน 1 เดือนจะเป็นอะไรไหม

ค้างค่างวดมาแล้ว 1 เดือน ไม่เคยจ่ายช้า แต่ช่วงนี้ติดขัดมาก ๆ ถ้าหากครบงวดที่ 2 แล้วเราจ่ายไปก่อน 1 เดือนจะเป็นอะไรไหม จะติดเครดิตบูโรหรือเปล่าคะ

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง