บทความ - กฎหมายที่ลูกหนี้ควรร...

image

By MoneyGuru.co.th August 23, 2021

การมีความรู้เรื่องกฎหมาย ช่วยให้เรารู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเราภายใต้กฎหมายเดียวกัน และไม่ถูกเอาเปรียบจากการเสียค่าธรรมเนียมจากเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ความรู้ทางกฎหมาย ยังช่วยให้เรานำไปใช้ต่อสู้ในชั้นศาล เพื่อหาทางออกในการแก้หนี้ได้ดีสุด โดยปกติแล้ว ลูกหนี้ที่ไม่ยอมชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิ์ตั้งฟ้องร้องได้ภายในอายุความ บทความวันนี้เลยตั้งใจรวบรวมข้อมูลของ หนังสือรับสภาพหนี้ มาแบ่งปันให้คนที่กำลังหาข้อมูลได้ลองศึกษากันดู

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง