ไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์ ถ้าไม่ต่อประกันรถยนต์ได้ไหม

คือตอนนี้ WFH เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ขับรถมาเป็นเดือน ๆ แล้วแต่ก็มีไปวอร์มเครื่องบ้าง ตอนนี้ประกันรถใกล้จะหมดอายุ ถ้าหากไม่ต่อประกันรถยนต์จะเป็นอะไรไหม ไว้ออกไปข้างนอกได้เมื่อไหร่ ค่อยไปต่อประกันรถยนต์ได้หรือเปล่า

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง