บัตรเครดิตหาย ต้องแจ้งความ ไหม

หาบัตรเครดิตไม่เจอ ไม่แน่ใจว่าไปทำหล่นหรือโดนขโมยที่ไหนหรือเปล่า แต่เช็คกับแอปมือถือแล้ว ไม่ได้มียอดการใช้เงินอะไรในช่วงที่หายไป ตอนนี้ไม่สะดวกไปทำใหม่ที่สาขา ถ้าเราโทรไปอายัดบัตรแล้วต้องแจ้งความด้วยไหม หรือสามารถขอบัตรใหม่ได้เลย

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง