ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

สนใจจะออกรถยนต์ป้ายแดง ลองถามข้อมูลจากเซลล์แล้วรถที่ได้จะแถมประกันชั้น 1 มาด้วย แต่เซลล์อธิบายไม่ละเอียด เลยอยากทราบเพิ่มเติมก่อนตั้งสินใจซื้อรถว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง