เริ่มต้น … เก็บเงินออมแต่ละเดือนเท่าไรดี

จะเริ่มต้นเก็บเงินออมแต่ละเดือนเท่าไรดี ถึงจะทำได้จริงและยั่งยืน คำถามนี้ กูรูการเงินหลายคนให้ความเห็นไว้ว่า มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ใครออมมาก ก็ได้มาก ใครออมน้อย ก็ได้น้อย แต่ไม่ว่าจะออมมากหรือออมน้อย ขอแค่อย่าเบียดเบียนตัวเองจนรู้สึกว่าการออมเป็นภาระ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการออมก็เป็นได้ อ่านเพิ่มเติมคลิก

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง