หมอหนี้เพื่อประชาชน แนวทางการแก้ไขหนี้รูปแบบใหม่ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลุยแก้หนี้ครบวงจร กับการเปิด หมอหนี้เพื่อประชาชน แนวทางการแก้ไขหนี้รูปแบบใหม่ จากธนาคารแห่งประเทศไทย จาก​สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงรายได้ของประชาชน และผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติมคลิก

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง