บทความ - ขั้นตอนการต่อใบขับขี...

image

By MoneyGuru.co.th September 20, 2021

เนื่องด้วยสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เวลานี้ กรมขนส่ง ต้องการลดความเสี่ยงในการติดโรคสำหรับผู้ใบขับขี่ใกล้หมดอายุ เปิดให้สามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ ที่บ้านสะดวก ได้แล้วโดยท่านที่สนใจสามารถดู ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือ ได้ดังนี้…

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง