ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ได้เงินคืนเท่าไหร่

nisa_muangsrinisa_muangsri โพสต์: 32
แก้ไข กันยายน 2021 ใน ประกันรถยนต์ IPv6

ยกเลิกประกันรถยนต์ ได้เงินคืนเท่าไหร่คะ

เราเพิ่งทำได้3 วัน ยังไม่ได้รับกรมธรรม์แบบโทรเข้ามาขายประกัน

ขะได้รับค่าเวรคืนเท่าไหร่คะ มีกฏเกณฑ์ในการคิดไหมคะ ทุกบริษัทคิดการคืนในอัตาราเท่ากันไหมคะ

แบบโทรเข้ามาขายประกันเขามีวิธีพูดจาหว่านล้อมทำให้เรางงจนหลงคารม ตกลงโดยที่ไม่รู้ตัว พูดโยงเกี่ยวกับบัตรเครดิตของเรา ตกลงทำแล้วไม่ใช่คนละธนาคารกับบัตรเครดิต แต่เขาเอามาพูดเกี่ยวโยงกันทำให้เรางง ต้องยกเลิกยังไงกรมทัณฑ์ยังมาไม่ถึง โทรไปพี่ บริษัทประกันเขาบอกยกเลิกไม่ได้

****

หากเป็นกรณี ยกเลิกประกันแล้วรับเงินค่าส่วนต่าง เมื่อคุณได้แจ้งความประสงค์เพื่อยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว คุณมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ โดยการคำนวณอัตราคืนเบี้ยประกัน 

#ยกเลิกประกันรถยนต์

#ยกเลิกกรมธรรม์

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง