บัตรเครดิตที่ได้สิทธิ์จอดรถในห้างมีอะไรบ้าง?

ช่วงนี้ไปห้างเริ่มไม่มีที่จอดรถแล้ว วนกว่าจะหาช่องว่างเจอก็เกือบ ๆ ชั่วโมง เคยเห็นมีบัตรเซ็นทรัลเดอะวันที่มีช่องจอดรถให้ อยากทราบว่ามีบัตรเครดิตอื่น ๆ อีกไหมที่สามารถใช้สิทธิ์ช่องจอดรถในห้างได้บ้าง ถ้าเป็นห้างเซ็นทรัลหรือแถวสยามได้ยิ่งดี

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง