บทความ - โปรโมชั่นสมัครบัตรเค...

image

By MoneyGuru.co.th October 14, 2021

Big Campaign Season! อีกหนึ่งเคมเปญจากธนาคารซิตี้แบงก์ ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เพียงสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด, หรือบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ภายในวันที่ 9 – 23 ตุลาคม 2564 เมื่อได้รับอนุมัติบัตรฯ และทำตามครบทุกเงื่อนไข รับไปเลย Apple Airpods มูลค่า 5,684 บาท*

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง