มีบัตรกดเงินสด 3 ใบ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ไหม?

เงินเดือน 17500 ตอนนี้มีบัตรกดเงินสดอยู่แล้ว 3 ใบ ไว้ผ่อนของ มีบัตรเครดิต2 ใบ ไม่เคยจ่ายขั้นต่ำ ถ้าจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะผ่านไหม?

ความคิดเห็น

 • MoneyGuru_OfficialMoneyGuru_Official โพสต์: 290 admin

  สวัสดีค่ะ คุณ intrendsbangkok 


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MoneyGuru เว็บบอร์ดค่ะ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น อาจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อด้วยค่ะ โดยหลักเกณฑ์ที่ทำให้การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มีหลักเกณฑ์ในการพิจาณาดังต่อไปนี้ค่ะ


  5 หลักเกณฑ์ที่ทำให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายมากขึ้น

  คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5 Cs ในการพิจารณาประกอบไปด้วย

  1. Character คือ คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ วินัยในการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น ในกรณีบุคคลธรรมดาอาจพิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจอาจพิจารณาประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
  2. Capacity คือ ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ในอนาคต เช่น รายได้ในปัจจุบัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ
  3. Capital คือ เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันการให้กู้ยืม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสินเชื่อธุรกิจ แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะไม่ใช่แหล่งเงินสำหรับชำระหนี้ แต่จะเป็นแหล่งเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้
  4. Collateral คือ ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำ หรือจำนองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ซึ่งสามารถให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  5. Conditions คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้และการงาน ปัญหาสงคราม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต สิทธิของผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินกรณีไม่ได้รับอนุมัติหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน *


  ทั้งนี้ถ้าหากคุณลูกค้าสนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถอ่านรายละเอียดและเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่นี่ค่ะ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไหนอนุมัติง่ายสุด


  ขอบคุณค่ะ

 • เห็นเพื่อนมันมีแทบจะทุกธนาคาร น่าจะเกิน3ใบ ยังขอสินเชื่อได้ปกติ ถ้าสถานะเครดิตยังไม่เสียหรือไม่ได้จ่ายขั้นต่ำ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง