ขั้นตอนขอ Thailand Pass เข้าไทย แทนการใช้ COE รับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. 64

อัพเดทข้อมูลการเดินเรื่องเข้าประเทศไทย 1 พ.ย. 64 นี้ ยกเลิกการใช้ COE (Certificated of Entry) มาใช้ Thailand Pass เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารจากเดิม 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 1-3 วัน อ่านเพิ่มเติมคลิก

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง