ไม่เคยติดบูโร แต่ทำไมขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

ผมทำงานประจำมาได้เข้าปีที่ 3 เงินเดือนอยู่ที่หมื่นปลาย ๆ ไม่มีหนี้อะไร ไม่มีบัตรเครดิต ขอยื่นกู้ทาวน์เฮาส์ราคาล้านต้น ๆ ไป 3 ที่ 2 ที่แรกปฏิเสธไป แต่มีที่ 1 บอกให้หาคนมาค้ำ 1 คน หรือเป็นคนในครอบครัว ส่วนตัวไม่อยากลำบากคนอื่น ถ้าจะลองยื่นแบงก์อื่นเพิ่มจะมีโอกาสผ่านไหมครับ

«1

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง