สมัครบัตรเครดิตมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ จะมีผลเสียอะไรไหม

สมัครบัตรเครดิตเพราะอยากได้ของแถม แต่พอสมัครมาแล้วยังไม่ได้ใช้งานมา 2-3 เดือนแล้ว ถ้าหากว่ายังเก็บไว้จะมีผลเสียอะไรไหม หรือต้องไปยกเลิก บัตรเครดิตใบนี้เป็นแบบไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพค่ะ

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง