บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ตอนนี้อยากสมัครบัตรเครดิตไว้ผ่อนของใช้เข้าบ้านใหม่ มีใครพอจะทราบบ้างไหมว่าพอจะมีบัตรเครดิตอะไรบ้างที่ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ หรือสามารถเวฟได้ตลอดถึงแม้ว่าจะใช้ไม่ถึงก็ตาม?

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง