ไม่ต่อประกันรถยนต์ได้ไหม?

รถจะหมดประกันแล้ว แต่ไม่ได้ขับไปไหน ส่วนใหญ่ใช้แถวบ้าน ต่างจังหวัด ไม่ได้ขับไปไกล ๆ ความเสี่ยงไม่น่าจะมี มีแค่ขับไปตลาดกับบ้านเท่านั้น ถ้าไม่ต่อประกันรถยนต์ได้ไหม อยากประหยัดเงินก่อนช่วงนี้ จะมีผลเสียอะไรตามมาอีกหรือเปล่า?

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง