ขอบอกต่อ สินเชื่อพรอมิส

วันนี้ขอมาบอกต่อ!! สินเชื่อพรอมิส ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันอีกด้วย อนุมัติสินเชื่อพรอมิสให้วงเงินสูงถึง 300,000 บาท ในกรณีที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เพียงผู้กู้สินเชื่อพรอมิสมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 – 64ปี
  • สัญชาติไทย
  • มีรายได้ตั้งแต่ 8000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานรายเดือน/ 6 เดือนสำหรับพนักงานรายวัน
  • มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการสินเชื่อพรอมิส
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เมื่อสมัครและยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแค่รอผลอนุมัติภายใน 1-5 วันทำการ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ แต่หากยังไม่ผ่าน จะได้รับ SMS แจ้งผลเช่นกัน แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อพรอมิสทั้งหมด

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง