ประกัน

โดนมาสดๆร้อนๆเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ ไปโรงบาล ต้องสำรองจ่าย ทาง chubb แจ้งมาว่า ระยะเวลา2สองเดือนแรกต้องสำรองจ่าย เพราะข้อมูลยังไม่เข้าระบบแต่ตอนทำ อยากทำประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ อยากได้แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ชอบความยุ่งยาก ประกันที่มีทั้งสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ที่ครบทั้งการดูแลเจ็บป่วยทั่วไป และอุบัติเหตุ เพียงโชว์บัตรโรงพยาบาล ก็สามารถรับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย ของเราพออ่านกรมธรรม์ ก็ไม่เห็นมีเขียนไว้ ว่า2เดือนแรกต้องสำรองจ่าย งง


#ประกันภัยรถ


#ประกันภัยการเดินทาง

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.