สอบถามประกันรถยนต์ อายุเกิน 25 ปี

มีรถกระบะเก่า ๆ อยู่คันนึง แต่ก็ยังใช้งานได้ปกติและขับออกถนนใหญ่ทุกวัน เพิ่งนึกได้ว่าประกันหมดไปหลายปีแล้วไม่เคยต่อ ถ้ารถเก่าอายุเกิน 25 ปีขนาดนี้ยังจำเป็นที่ต้องต่อประกันรถยนต์อีกไหม ยังมีที่ไหนรับทำบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.