บทความ - สินเชื่อที่ห้ามเรียก...

image

By MoneyGuru.co.th December 01, 2021

สำหรับมาตรการห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนดที่ ธปท.ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่กำลังโดนเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนด ดังนั้นวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า สินเชื่อที่ห้ามเรียกเก็บค่าปรับก่อนครบกำหนดมีอะไรบ้าง และหากว่าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ต่างๆจะต้องทำอย่างไร

Read the full article here

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง