เลือกรถยนต์มือสองกับ TOYOTA Sure

ศูนย์จัดจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ที่การันตีคุณภาพของรถยนต์มือสองก็คือ Toyota Sure ที่ทาง Toyota ได้สร้างมาตรฐานในการจัดจำหน่ายรถยนต์มือสองโดยเฉพาะ

​ รู้จัก Toyota Sure

โตโยต้าชัวร์เป็นมาตรฐานใหม่ที่ทาง Toyota ได้ตั้งขึ้นสำหรับเสนอบริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนรถใช้แล้วแบบครบวงจร โดยในส่วนของการซื้อรถยนต์มือสอง ทาง Toyota Sure เองก็มีมาตรฐานของบริษัท ด้วยมาตรฐานนี้ทางโตโยต้าชัวร์จะต้องมีการเช็คสภาพรถทั้งหมด 210 จุด เพื่อให้ผ่านตามมาตรฐานของบริษัทก่อน จึงจะนำมาจัดแสดงในโชว์รูมโตโยต้าชัวร์ และพนักงานที่ตรวจเช็คสภาพรถจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Toyota Vehicle Inspection หรือ TVI ก่อน ทำให้แน่ใจได้ว่ารถทุกคันจะผ่านมาตรฐานและมีสภาพที่ดีแน่นอน

ระดับคุณภาพ​รถยนต์​มือสอง​

เมื่อผ่านการตรวจเช็คสภาพทั้ง 210 จุดแล้ว โตโยต้าชัวร์ก็จะมีการประเมินคุณสมบัติของรถแต่ละคันเพื่อจัดเข้าสู่ระดับของคุณภาพ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับและแต่ละระดับก็จะมีคุณสมบัติและสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันออกไป

1.Exclusive Used Car หรือรถใช้แล้วคุณภาพเหนือระดับ ต้องเป็นรถที่อายุไม่เกิน 3 ปี ร้านเลขไมล์ไม่เกิน 80,000 กิโลเมตร สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถในหมวดนี้จะได้สิทธิพิเศษคือ ระยะรับประกันนานถึง 2 ปีหรือ 5 หมื่นกิโลเมตร (รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันเดิมของรถใหม่สูงสุด 5 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอะไรจะถึงก่อน)​ มีบริการเช็คระยะฟรี 2 ครั้ง และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศฟรีถึง 1 ปี

​2.Certified Used Car หรือรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ จะเป็นรถที่มีอายุใช้งานมาแล้ว 1 ถึง 5 ปี และเลขไมล์ไม่เกิน 120,000 กิโลเมตร เจอลูกค้าที่ซื้อรถในหมวดนี้จะได้สิทธิพิเศษคือ ระยะรับประกันนาน 1 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนกัน)​ และมีบริการเช็คระยะฟรี 2 ครั้ง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศนาน 1 ปี

​3.Selected Used Car หรือรถใช้แล้วคัดสรรคุณภาพ จะเป็นรถใช้แล้วอายุรถไม่เกิน 12 ปีและเลขไมล์ไม่เกิน 250,000 กิโลเมตร สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถในหมวดนี้จะได้สิทธิพิเศษคือระยะรับประกันนาน 3 เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตร

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.