เพื่อน ๆ ให้เงินพ่อแม่กันไหมครับ

สถานการณ์แบบนี้มีใครลดค่าขนมพ่อแม่บ้างไหมครับ คือก่อนหน้านี้ผมก็ให้เดือนละ 3000 ไว้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ แม่กับพ่อผมก็ยังมีรายได้จากการทำงานอยู่ แต่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ผมเลยไม่ได้ส่งให้เหมือนเดิมแล้ว ปกติแล้วเพื่อน ๆ ให้ที่บ้านกันไหมครับ

Comments

  • ส่วนตัวเรามีแต่งงาน ย้ายมาอยู่บ้านแฟน ก็มีให้บ้างตามโอกาส ปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ แต่ไม่ได้ให้เป็นรายเดือน ช่วยจ่ายค่าไฟ ค่าบิลโทรศัพท์ให้ที่บ้านบ้าง เพราะค่าใช้จ่ายเราก็เยอะพอสมควร ช่วยน้อยก็ดีกว่าไม่ช่วยเลยมั้ง

  • ปกติจะเป็นคนซื้อของเข้าบ้านให้ แล้วก็มีให้ตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือซื้อของให้ ไม่ได้ให้เป็นรายเดือน พ่อกับแม่ก็ยังทำงานอยู่ ถ้าได้โบนัสก็จะให้ 10% เอาที่ไม่ลำบากและไม่กระทบเรื่องการใช้หนี้ ตอนนี้เป็นหนี้คอนโดอยู่ ค่อนข้างหนักเลย

  • ให้ตามที่เราไม่เดือดร้อน จะมากหรือน้อยก็ให้เท่า ๆ กันทุกเดือน ถ้าเดือนไหนไม่ได้ให้ มีคำถามแน่ ๆ

  • เห็นน้องที่ทำงานบอกไม่เคยให้เลย เพราะที่บ้านฐานะดีอยู่แล้วประมาณนี้ เราก็อยากฐานะดีบ้าง 555 นี่ก็ให้ทุกเดือนเหมือนกัน พอได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายหลัก ๆ อย่างค่าบ้าน ค่ารถ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเน็ต

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.