สอบถามค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

มีใครทราบบ้างว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ จะเรียกร้องได้วันละเท่าไหร่ โดนรถชนท้าย ต้องเข้าอู่ประมาณ 15 วัน ตอนนี้ลำบากมากไม่มีรถใช้ไปทำงาน อยากทราบว่าเราสามารถร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้วันละเท่าไหร่คะ

Comments

 • สวัสดีค่ะ คุณ nutkamol.lua 


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MoneyGuru เว็บบอร์ดค่ะ สำหรับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนั้น อ้างอิงจาก คปภ. เบื้องต้นได้มีการกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

  • กลุ่มแรก รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
  • กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
  • กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

  ขอบคุณค่ะ

 • ไม่เคยรู้เลยว่าเรียกได้ด้วย เสียดายจัง

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.