สิทธิพิเศษของบัตรเครดิตที่ต้องรีบใช้

บางทีมีบัตรเครดิตหลายใบก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี เพราะจะหลงลืมว่าแต่ละบัตรมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ดังนั้นจะสิ้นปีแล้ว มีสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตอะไรบ้างที่เราต้องรีบใช้สิทธิ ที่รู้ ๆ ของผมมีบัตรเข้าเล้าจ์สนามบินเหลือ 1 สิทธิ์ สงสัยจะไม่ได้ใช้แน่ ๆ ปีนี้

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง