แบตรถหมด เคลมประกันชั้น1 ได้ไหม

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มายังไม่ทันถึงปี จอดรถไว้ไม่ได้ขับไปไหน 4-5 วัน พอจะมาสตาร์ท ดันสตาร์ทไม่ติดซะงั้น เลยลองเรียกช่างมาจั้มแบตให้ ช่างบอกแบตหมดเกลี้ยงเลย ถ้าแบบนี้แบตเสื่อมหรือเปล่า และจะเคลมประกันชั้น 1 ได้ไหม ใครมีประสบการณ์บ้างคะ

Comments

  • ถ้าแบตหมด จั้มเฉย ๆ แปบเดียวก็น่าจะใช้ได้ปกติ เพราะเคยเป็นเหมือนกัน ลืมปิดท้ายรถ แล้วจอดรถไว้ 3-2 วัน แบตหมดเกลี้ยง ถ้าแบตเสื่อมน่าจะเคลมได้นะ เทรินแบตไปด้วยน่าจะได้ซัก 2-3 ร้อย

  • ช่วงล็อกดาวน์ก็เป็น ลืมไปว่าต้องลงมาสตาร์ทบ้าง พอจะออกไปธุระดันสตาร์ทไม่ติด แบตก็เพิ่งเปลี่ยนมา เลยลองโทรหาประกันดู ประกันบอกเคลมไม่ได้ แต่สามารถแนะนำคนจั้มหรือดูแลในท้องที่นั้นให้ได้ ต้องออกเงินเอง เลยหาในกูเกิ้ล เจอคนรับจั้มแบต คิด 750 บาท มารู้ที่หลังว่าแพงมาก เสียรู้เลยเรา

  • myinspiregroupmyinspiregroup Posts: 24

    ถ้าจะเปลี่ยนลูกใหม่ น่าจะเทินที่ร้านได้นะ แต่ถ้าเคลมนี่ไม่ได้แน่นอน

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.