กู้สินเชื่อบ้าน เตรียมตัวยังไง?

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์

สิ่งแรกที่สายฟรีแลนซ์ต้องมี คือแสดงให้รู้ว่า งานที่เราทำอยู่คืองานอะไร โดยใช้เอกสารที่บ่งบอกสายงานอาชีพ เช่น บัตรประจำตัววิชาชีพ ใบอนุญาตขาย หนังสือสัญญาว่าจ้าง หรืออาจให้ทางบริษัทที่จ้างอยู่ ช่วยออกหนังสือรับรองการจ้างงานให้เรา เพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้เพื่อซื้อบ้านกับทางธนาคารได้

สำหรับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ เพื่อเปรียบเทียบกับภาระหนี้ผ่อนทั้งหมด ตามเกณฑ์ของธนาคาร เราก็ต้องมีเอกสารที่แสดงรายได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไร เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ใบเสร็จที่ได้รับจากบริษัทที่เราทำงานให้  ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย รวมถึง พวกหลักฐานการเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็น ภงด. 90 การเดินบัญชีย้อนหลัง หรือStatement เป็นต้น

ทำกิจการของครอบครัว

การทำงานกับครอบครัว เราก็ควรมีการรับเงินแบบผ่านระบบบัญชีเงินเดือน หรือ Payroll ที่มีไว้เพื่อการจ่ายเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกจ้างหรือพนักงานเปิดไว้กับธนาคาร แล้วในสมุดบัญชีเงินฝากก็จะมีรหัส (Code) เป็นรหัสเฉพาะของ Payroll ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะไม่เหมือนกับรหัสการโอนเงินเข้าบัญชีแบบทั่วๆ ไป เมื่อเราขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือ Statement จากบัญชีนี้ ก็จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ซื้อบ้าน เพื่อยืนยันรายได้และการทำงานได้

เอกสารการยืนยันอื่น ก็ต้องเตรียมพร้อม เพื่อแสดงรายได้และยืนยันการทำงานกับกิจการของครอบครัว แบบเดียวกับพนักงานประจำ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารการเสียภาษี และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง เพื่อพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นว่า เรามีการทำงานจริง และมีรายได้จากเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยอยากแนะนำเพิ่มเติมว่า ก่อนการซื้อบ้านก็ควรเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 20% ของราคาบ้านก่อน เพื่อจ่ายค่าเงินดาวน์ และการสำรวจภาระหนี้ทั้งหมด ต้องผ่อนไม่เกิน 40% ของรายได้ด้วย

ข้าราชการหรือพนักงานวิสาหกิจ

อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่ธนาคารต้องการ เพราะมีความมั่นคงสูง โอกาสที่จะถูกปลดก็มีค่อนข้างน้อย จึงมีการผ่อนชำระที่มั่นคง โอกาสกู้ผ่านจึงมีสูงมาก. ใครทำงานแนวนี้ ย่อมจะได้รับแพ็คเกจสินเชื่อบ้านแบบดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกกว่าอาชีพอื่นแน่นอน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีแพ็คเกจสำหรับลูกค้ากลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก โดยปีที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ย 3.00%, ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% และปีที่ 3 เป็นต้นไป มีอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ซึ่งน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มทั่วไปมากทีเดียว เราจึงไม่ควรลืมที่จะศึกษาแพ็คเกจจากธนาคารรัฐอย่าง ธอส. ที่ต้องการสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านได้ง่ายขึ้นแบบนี้ด้วย

พนักงานบริษัทเอกชน

สายนี้ก็ยังเป็นอีกกลุ่มที่ธนาคารมองว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ จึงให้โอกาสในการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านที่สูง เพราะแม้จะมีโอกาสถูกลดเงินเดือน การให้ออก หรือบริษัทปิดตัวลง แต่พนักงานบริษัทก็มักจะไม่มีหนี้สินจากการทำธุรกิจ. โดยเราสามารถมองหาแพ็คเกจสินเชื่อได้จากหลายธนาคารเลยแล้วลองเปรียบเทียบในเรื่องความคุ้มค่า

องค์กรเอกชนที่มีสัญญาเป็นลูกค้ากลุ่มสวัสดิการ พนักงานก็จะได้รับดอกเบี้ยที่ดีกว่าลูกค้าทั่วไป เช่น ธนาคาร ธอส. จะจ่ายดอกเบี้ยปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% และปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% หรืออย่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตามสัญญา จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนให้กับพนักงานบางกลุ่ม เช่น เชฟรอน, ฤทธา, เอสซีจี, ไอบีเอ็ม, ซัมซุง, แสนสิริ หรือเครือสหพัฒนพิบูล เป็นต้น ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบองค์กรที่สังกัดดูก่อนว่า มีสิทธิสวัสดิการพนักงานในการกู้ซื้อบ้านส่วนนี้หรือไม่

กลุ่มวิชาชีพพิเศษ

อาชีพกลุ่มนี้ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์ และเภสัชกร ที่ถือว่าจะมีความมั่นคงสูงและรายได้ค่อนข้างดีมาก ในส่วนของธนาคารหลายแห่งจึงมีแพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเป็นพิเศษ เพื่อจูงใจกลุ่มคนกลุ่มนี้  โดยบางแห่ง ก็จะรวมนักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์ไว้ด้วย และเปิดสินเชื่อบ้านสำหรับอาชีพพิเศษ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

นอกจากนี้ วิชาชีพ นักบินพาณิชย์  ก็จะมีระบุในแพ็คเกจพิเศษของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกรุงเทพ หรือ วิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ ก็สามารถใช้สิทธิพิเศษที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง วิชาชีพอย่าง อาจารย์มหาวิทยาลัย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปด้วยที่มีสินเชื่อพิเศษจากธนาคารไทยพานิชย์. ท่านใดที่สนใจ จึงสามารถตรวจสอบแพ็คเกจสินเชื่อบ้านในธนาคารต่าง ๆ ได้ เพื่อตัวเลือกที่ดีที่สุด

อาชีพไหนๆ ก็ไม่ต้องกังวล สินเชื่อบ้านไม่ยากถ้าเราเตรียมตัวสักหน่อย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาชีพ vs การกู้สินเชื่อบ้าน… ทำอย่างไรให้กู้ผ่านง่าย! | MoneyDuck Thailand

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.