มาแชร์เป้าหมายทางการเงินของปีนี้กัน

มาแชร์เป้าหมายทางการเงินที่เพื่อน ๆ วางแผนจะทำให้สำเร็จภายในปีนี้กันค่ะ ตอนนี้อยากหาแรงบันดาลใจในการเก็บเงินใหม่ๆ ใครมีอะไรอยากแชร์หรือแนะนำ มาแบ่งกันได้ที่นี่ค่ะ

Comments

  • โควิดยังไม่จบ โอมิครอนก็มาอีกแล้ว แค่มีเงินให้ใช้เลี้ยงตัวเองได้ให้ผ่านไปแต่ละวันนี่ก็ถือเป็นเป้าหมายทางการเงินหรือยัง 😥

  • ปีที่แล้วเก็บได้แสนกว่า ๆ ตามเป้าคือแสนเดียวค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกัน ปีนี้ก็จะฮึบสู้อีก ตั้งโจทย์ให้ได้สองเท่าของปีที่แล้ว งดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และจะลองหาช่องทางทำกินเสริมอีกจากงานประจำ หวังว่าโควิดจะไม่ทำให้แย่ไปซะก่อน

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.