มีบัตรเครดิตหลายใบมีผลกับการกู้ซื้อบ้านไหม

ตอนนี้สนใจจะกู้ซื้อบ้านแถว ๆ ชานเมือง ลองคุยกับเซลล์แล้ว เซลล์แนะนำให้ไปปิดยอดบัตรเครดิตและยกเลิกให้เหลือ 2-3 ใบ ตอนนี้มีอยู่ 8 ใบ ไม่มียอดผ่อนค้างหรือจ่ายขั้นต่ำ อยากทราบว่ามีใครที่มีเครดิตดีแต่ต้องไปปิดยอดบัตรแบบที่เซลล์แนะนำบ้างไหมครับ แล้วถ้าไปขอยื่นเรื่องหลาย ๆ ธนาคาร จะมีผลกับการกู้ซื้อบ้านไหม

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง