อยากเก็บเงินไม่อยู่ ควรเริ่มจากตรงไหนดี?

มีรายได้มาเท่าไหร่ เราก็แบ่งไว้สำหรับเก็บ 10% ของรายได้ แต่พอใกล้ ๆ สิ้นเดือนมักจะมีเหตุให้เอามาใช้อยู่ตลอด จนตอนนี้ยังไกลจากเป้าหมายเก็บเงินที่ตั้งไว้มาก ๆ อยากทราบว่ามีใครที่เก็บเงินไม่อยู่แบบเราบ้าง แล้วมีวิธีไหนที่พอจะช่วยได้บ้าง ตอนนี้เพื่อนแนะนำให้ลงแชร์วงหรือเก็บเป็นทองจะดีกว่า

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง