ระหว่างกับโปะปิดยอดบ้าน กับยอดผ่อนรถ ควรเลือกอันไหน?

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเพื่อน ๆ สมาชิกว่าหากมีเงินก้อนอยู่ก้อนนึงตอนนี้ ระหว่างโปะบ้านกับโปะงวดรถ ความรีบปิดอันไหนก่อนกันคะ หลายคนแนะนำให้ปิดยอดบ้านก่อน เพราะดอกเบี้ยวิ่งตลอด อยากถามความเห็นสมาชิกท่านอื่น ว่าจะเลือกโปะอันไหนคะ?

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง