สอบถามเรื่องหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้อง

พอดีว่าดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิต ยอดประมาณ 250,000 ตอนฟ้องศาลแล้วและอยู่ในขั้นตอนอายัดทรัพย์สิน แล้วมีทรัพย์สินชิ้นนึง เป็นบ้านในชื่อของคุณพ่อ แต่ตอนนี้คุณพ่อได้เสียชีวิตแล้ว และบ้านผ่อนหมดแล้ว กำลังจะทำเรื่องคืนโฉนด แต่ไม่อยากให้บ้านต้องโดนอายัดทรัพย์สิน พอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างไหมคะ ไม่อยากให้คนที่บ้านเดือดร้อน

คำตอบ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง