ซื้อขายทอง ออมทอง ออนไลน์ เสียภาษีไหม?

เพิ่งหัดออมทองออนไลน์ในแอปฯ ซื้อขายอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งบ้างไม่ได้บ่อยทุกวัน ยอดก็ไม่ถึงแสน อยากทราบว่าถ้าหากเราขายทอง เทรดทอง ออมทองออนไลน์กับแอปฯ จะเสียภาษีไหม มีเกณฑ์ในการเสียภาษีอย่างไรใครพอรู้บ้าง

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง