จัดการเงิน 2022 ให้เป็นปีที่ปังที่สุด

ขอแชร์เทคนิคการจัดการเงินให้ปังในปี 2022

โดยแบ่งเงินออกเป็น 3 กระเป๋า ให้ใช้จ่ายไม่ติดขัด มีกินมีใช้ ต่อยอดอนาคต

1. กระเป๋าใช้จ่ายประจำ แบ่งมา 50% ของเงินเดือน เพื่อให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างไม่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นค่า ที่อยู่ ค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ ค่ากิน

2.กระเป๋าใช้จ่ายสนุกสนาน แบ่งมา 30% ของเงินเดือนเพื่อใช้จ่ายเพื่อให้ความสุขกับชีวิต เป็นรางวัลชีวิตจากการทำงาน

3.เก็บออมเพื่ออนาคต แบ่ง 20% ที่เหลือของเงินเดือน มาเก็บออมเพื่อลงทุน จะได้มีกินมีใช้ตลอดไป

เพียงเท่านี้ ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างอยู่รอด และก็มีความสุข มีเงินเหลือเก็บกันทุกคน

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง