ยื่นภาษีแล้วต้องจ่ายเพิ่ม จ่ายทีหลังได้ไหม

เพิ่งทำเรื่องจ่ายภาษีไปแล้วมียอดที่ต้องจ่ายเพิ่มหมื่นกว่าบาท ถ้าหากจ่ายทีหลังหรือเดือนหน้าได้ไหมหรือต้องภายในเดือนมีนาคม 65 เท่านั้น สามารถผ่อนหรือใช้บัตรเครดิตจ่ายภาษีได้หรือเปล่า

ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง