ท้อใจ ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ทําไงดี

มีคนแนะนำให้ขอสินเชื่อจากธนาคารดู แต่ไม่มีสลิปเงินเดือน ตอนนี้เดือดร้อนมากๆๆๆ อยากได้เงินก้อนมาหมุน สามารถขอสินเชื่อที่ไหนได้อีกบ้าง ถ้าขอสินเชื่อไม่ผ่านจะทำยังไงดี มีคำแนะนำไหม

ความคิดเห็น

 • MoneyGuru_OfficialMoneyGuru_Official โพสต์: 290 admin

  สวัสดีค่ะ คุณ wellconceptasia 


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MoneyGuru เว็บบอร์ดค่ะ สำหรับการขอสินเชื่อนั้น ก่อนยื่นคำขอทุกครั้ง แอดมินแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบความพร้อมของผู้กู้ก่อนว่ามีคุณสมบัติตามที่สินเชื่อส่วนบุคคลได้ระบุไว้หรือไม่?   โดยหลักเกณฑ์ที่ทำให้การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะ

  5 หลักเกณฑ์ที่ทำให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายมากขึ้น

  คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5 Cs ในการพิจารณาประกอบไปด้วย

  Character คือ คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ วินัยในการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ เช่น ในกรณีบุคคลธรรมดาอาจพิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจอาจพิจารณาประเภทของธุรกิจ ประวัติของผู้บริหาร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

  Capacity คือ ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ในอนาคต เช่น รายได้ในปัจจุบัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ

  Capital คือ เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันการให้กู้ยืม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสินเชื่อธุรกิจ แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะไม่ใช่แหล่งเงินสำหรับชำระหนี้ แต่จะเป็นแหล่งเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้

  Collateral คือ ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำ หรือจำนองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ซึ่งสามารถให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

  Conditions คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ความมั่นคงในรายได้และการงาน ปัญหาสงคราม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต สิทธิของผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินกรณีไม่ได้รับอนุมัติหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน *


  ขอบคุณค่ะ

 • ถ้าไม่มีรายได้แน่นอน หรือทำงานประจำคงจะปล่อยกู้ยากช่วงนี้ ขนาดคนเครดิตดี ๆ ยังยากเลย ลองหาสินเชื่อของรัฐ ธนาคารออมสินอะไรแบบนี้ น่าจะมีโอกาสผ่านอยู่นะ

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง